€ 150,00
Месечно
Google AdWords maandelijks beheer
€ 200,00
Месечно
Google AdWords maandelijks beheer (start-up)
€ 0,00

Google AdWords tegoed
€ 57,50
за 1 година
€ 7,50 Конфигурирање на провизија
Google Apps per account