€ 150,00
חודשי
Google AdWords maandelijks beheer
€ 200,00
חודשי
Google AdWords maandelijks beheer (start-up)
€ 0,00

Google AdWords tegoed
€ 57,50
שנתי
€ 7,50 דמי התקנה
Google Apps per account